10 vizía konkrétní kroky
pro stavební rozvoj Prahy a ČR

  • 9

    Urychlené dobudování dlouhodobě podinvestované dopravní sítě a další infrastruktury musí být vládní prioritou. A také musí mít speciální a zjednodušené schvalovací procesy, stejně jako další určené strategické stavby

Česká republika výrazně zaostává ve výstavbě důležitých dopravních a dalších infrastrukturních staveb. Ty musí mít vládní prioritu a stát i obce je musí aktivně podporovat a investičně plánovat. Hlavní prioritou je dostavba dálniční sítě, výstavba vysokorychlostních tratí, dostavba potřebných obchvatů měst a další důležité dopravní stavby. Klíčové jsou také stavby pro zajištění energetické politiky státu a řešení sucha a záplav v souvislosti s klimatickými změnami. Stát by měl v legislativě jednoznačně vymezit kategorii tzv. strategických staveb a pro ty zavést speciální zrychlené a zjednodušené schvalovací procesy (včetně procesu vyvlastňování). Mělo by se jednat o důležité veřejné i soukromé stavby dopravní, infrastrukturní i jiné, které by byly důležité pro obecný zájem.

Názory expertů

Pavel Hnilička

architekt a urbanista

Nebezpečí spočívá v apatii a odlivu energie. Zpráva, že německé dráhy posílají své vlaky z Berlína do Vídně raději objížďkou kolem naší země, nám ve vyspělém světě není dobrou vizitkou.

Josef Pleskot

architekt

Přál bych si, aby severojižní magistrála byla hlavní třídou ve městě, aby kolem ní vyrostlo několik důležitých společenských národních staveb typu filharmonie, knihovny a další v tomto duchu…Aby po ní jezdila tramvaj, dalo se po ní chodit pěšky. Aby centrum sahalo až po Vltavskou a Kongresové centrum... aby to nebyl jen Staromák a Václavák, co nazýváme centrem Prahy.

Pavel Štěpán

projektant

Všichni víme, že kvalita dopravní infrastruktury podmiňuje jakýkoli rozvoj regionů. Všichni víme, že dopravní stavby, zejména pak dálnice se staví šnečím tempem. Výmluvy na složitost povolování resp. na obstrukce různých „ochránců“ jsou už nezajímavé. Všichni víme, že proces přípravy těchto staveb je dlouhý, tak s tím má stát počítat a připravovat vše v dostatečném předstihu.

Zdeněk Fránek

architekt

Je potřeba se nebát radikálních kroků jako třeba v Brně, kde extrémně zdražili parkovací poplatky po celém městě. Najednou se všude objevila kola, která jsou dotovaná z výběru parkovného podobně jako nové cyklotrasy. Nebál bych se v tomto ohledu následovat Benelux, kde se jezdí na kolech všude. I já jsem vylezl z auta a jezdím na kole. Člověk si rozmyslí jet na oběd autem, dát za něj 80 korun a 120 zaplatit za parkování.