10 vizía konkrétní kroky
pro stavební rozvoj Prahy a ČR

  • 10

    Je potřeba, aby lidé vnímali, že rozvoj a nová výstavba jsou pro společnost pozitivní a potřebné. Proto je nutné transparentně prezentovat připravované projekty a prosazovat kvalitní architekturu a etické principy v oboru. Po výrazném zrychlení schvalování bude možné po developerech požadovat příspěvky do fondu veřejných investic

Vymýšlet a stavět nové věci je krásná práce, která posouvá celou společnost dopředu. Všechny větší projekty by měly být transparentně prezentovány veřejnosti. S lidmi zejména ze sousedství připravovaného projektu je třeba diskutovat o přínosech a dopadech nové výstavby a reagovat na jejich názory. Ale je nutné omezit možnost obstrukcí účelových aktivistů. Je nutné prosazovat etický přístup ve stavebnictví a developmentu, efektivně a transparentně hospodařit s veřejnými prostředky (férová a transparentní výběrová řízení a veřejné smlouvy) a maximálně omezit prostor pro možné korupční jednání.

Poté, kdy se podaří zásadně zrychlit a zjednodušit schvalovací procesy, bude možné požadovat po developerech příspěvky do transparentního fondu veřejných investic. Do tohoto fondu by mohli přispívat všichni developeři nových staveb, a to podle jednotného klíče – například u bytových staveb by se příspěvek mohl odvíjet od hrubé podlažní plochy bytů. Peníze z tohoto fondu by měly jít na investice do technické a dopravní infrastruktury a do kvalitního veřejného prostoru s veřejnou zelení v okolí nového projektu. A pak také jako částečný příspěvek na potřebnou občanskou vybavenost – tedy školství, zdravotnictví a další veřejné služby. Z tohoto příspěvku se však nesmí stát forma sektorové daně pro development, protože by to dále zatěžovalo trh a mohlo způsobit další nárůst cen bytů a deformaci trhu.

Názory expertů

Josef Pleskot

architekt

Co je třeba v Praze především změnit? Získat budovatelskou náladu, touhu po kreativitě. Možná to zní svazácky, ale bez chuti a radosti se stává ze stavění trápení. Na výsledky se mají lidé těšit, mají se těšit na proměny. Ne se jich bát. Stagnace je ale nebezpečná, je to zahnívací proces.

Pavel Nasadil

architekt

Nejdůležitější je podpora architektury a rozvoje vůbec ze strany politiků, tam cítím velký hendikep. Tady se stavění pořád bere jako něco, co škodí. Pokud se nastaví jasná pravidla a společnost je otevřená, je stavění prospěšné, což vidím venku. Záleží kde, jak, s kým a co, ale momentálně je to u nás takový boj ze strany architektů, stavebníků a developerů, kteří stojí před zdí různých politických a úřednických šimlů. Chybí mi pozitivní přístup ke všemu, co se stavěním souvisí.

Pavel Hnilička

architekt a urbanista

Přál bych si, abychom se v Praze mohli procházet po nových městských čtvrtích na bývalých browfieldech jako je možné v Hamburgu v Hafen City, ve Vídni u hlavního nádraží, v Paříži v Masséna Nord nebo v Amsterdamu v Ijburgu či Borneo-Sporenburgu. Jsou to skvěle zvládnuté ukázky stavby měst ve 21. století na skutečně rozsáhlých plochách. Nabízejí příjemné bydlení, práci a občanskou vybavenost ve čtvrtích s ulicemi, náměstími a parky.