Podpořit kvalitní architekturu a stavební rozvoj v ČR chce skupina odborníků v nově vzniklém Sdružení pro architekturu a rozvoj

Praha, 27. 2. 2018 – Kvalitní architekturu a pozitivní stavební rozvoj chce podporovat skupina odborníků, která se spojila v nově vzniklém Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR). Přední čeští architekti, a další experti z oborů souvisejících se stavebnictvím a developmentem, chtějí nejen popularizovat architekturu a vzdělávat laickou veřejnost, ale ve spolupráci s dalšími odborníky také prosazovat prorozvojovou legislativu.

„Když chcete něco postavit, musíte zahořet. Zároveň to musíte postavit rychle, dokud ten původní žár nevyhasne. A samozřejmě v neposlední řadě to musíte udělat kvalitně. Radost ze stavění, rychlost procesu a kvalita výstavby, to jsou tři základní pilíře, na kterých se shodujeme a na kterých chceme se sdružením pracovat,“ vysvětlil jeden z devíti zakládajících členů Sdružení pro architekturu a rozvoj a zároveň přední český architekt Josef Pleskot.

Motto: Naše země nemůže žít jen ze své minulosti. Musí se rozvíjet, jinak se nevyhne úpadku."

Zakládající členové:

  • Josef Pleskot – architekt
  • Zdeněk Fránek – architekt, pedagog
  • Pavel Hnilička – architekt, urbanista
  • Pavel Nasadil – architekt
  • Pavel Štěpán – projektant
  • Jiří Plos – právník, kunsthistorik
  • Renáta Pintová Králová – odbornice na stavební legislativu
  • Pavel Kliment – analytik
  • Dušan Kunovský – rezidenční stavitel

Absence kvalitní prorozvojové legislativy řadí totiž Českou republiku na nelichotivé 127. místo na světě (podle údajů Světové banky) v délce povolovacího procesu a je také hlavním důvodem současné paralýzy stavebního rozvoje naší země. „V realitě se povolování běžného bytového domu prodloužilo v poslední době na neskutečných více než deset let. Přitom vlastní realizace je jen skutečnou třešinkou na dortu a trvá asi 1,5 roku,“ dodal další ze zakladatelů sdružení, rezidenční stavitel Dušan Kunovský.

„Není přitom nutné najednou měnit všechny právní předpisy. Měl by se však alespoň sjednotit jejich výklad,“ poznamenala další zakladatelka sdružení a odbornice na stavební legislativu Renáta Pintová Králová. Podle ní je v první řadě potřeba zajistit odborné pracovníky pro soudy v případech, kdy jsou přezkoumávány složité technické situace. Jedním z prvních kroků, které by mohly napomoci situaci řešit, je také jasné oddělení státní správy od samosprávy a tím pádem vyřešení dnes velmi aktuálního tématu tzv. systémové podjatosti. Ta trápí nejen stavebníky, ale především úřady a starosty. Praze by rovněž hodně prospělo obnovení jednoho stavebního úřadu na úrovni hlavního města Prahy, který by, kromě jiného, řešil koordinaci umisťovaných staveb.

Web s informacemi z oboru, spolupráce s odbornou veřejností

Sdružení chce nabízet odborný pohled na aktuální témata. Jeho členové tak budou k dispozici novinářům s oponentními odbornými názory, které by měly vyvážit dnes v médiích často převažující negativistické hlasy různých nekonstruktivních aktivistů. Web sdružení chce přinášet přehled všech možných zajímavých akcí z oboru i aktuálních témat a novinek.

Sdružení chce spojovat, nikoli rozdělovat, a to nejen veřejnost, ale i odbornou sféru. Bude proto spolupracovat se všemi organizacemi a profesními sdruženími v oboru, jako je Hospodářská komora ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí apod. Jednotliví členové Sdružení pro architekturu a rozvoj jsou také velmi aktivními a činnými členy těchto profesních organizací.

Jedním z pracovních cílů sdružení je zpracování studie „Vize 2030 pro stavební rozvoj Prahy a ČR“, kterou by chtělo představit ve 2. pololetí letošního roku jako východisko pro změny, jež by mělo prosadit nové vedení města a nová vláda.