Kdo jsme a o co nám jde

Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) je nezávislou iniciativou odborníků z oborů architektury, stavebnictví, ekonomiky a práva. Je to pracovní think-tank expertů, kterým není lhostejná dlouhodobá paralýza stavebního rozvoje naší země a malý zájem o kvalitní moderní architekturu. Členy sdružení pojí společný názor, že naše země nemůže žít jen ze své minulosti, ale že se musí rozvíjet, jinak se nevyhne úpadku. Proto se chtějí k problémům aktivně vyjadřovat, iniciovat diskuzi a společně se tak pokusit změnit věci k lepšímu.

Cílem a účelem sdružení je podpora pozitivního stavebního rozvoje a kvalitní moderní architektury v České republice. Úkoly sdružení jsou dva - jednak popularizace oboru a vzdělávání a jednak dosažení prorozvojové legislativy a praxe úřadů. Sdružení chce být pozitivním hlasem pro stavební rozvoj a zároveň pojmenovávat případné problémy pravým jménem. A ve spolupráci s dalšími odborníky z oboru společně hledat správná řešení.

Co se nám povedlo

Za sedm let činnosti sdružení se postupně daří měnit věci k lepšímu. Ve společenském a politickém životě už nová výstavba přestává být vnímána jako jakási šedá zóna, kterou je potřeba zastavit. Začíná být postupně chápána jako klíčová součást ekonomiky země a jako něco, co společnost pro svůj rozvoj potřebuje. Politici i úřady na celostátní i komunální úrovni zároveň postupně začínají dělat legislativní i praktické kroky ke zrychlení a zjednodušení paralyzovaného povolování nových staveb.

V činnosti sdružení jsou klíčové pololetní summity. Ty se již tradičně konají v pražském Obecním domě za účasti předních politiků a odborníků. Na summitech se vždy řeší aktuální témata a hodnotí, co se povedlo, co nepovedlo a co je potřeba udělat pro další období, a to na úrovni státu i Prahy. Na Summitu stavebního rozvoje je pravidelně představována aktuální Pololetní analýza stavebnictví a trhu bydlení. Tyto akce zároveň popularizují kvalitní moderní architekturu a vystupují na nich špičkoví čeští i zahraniční tvůrci. Pravidelnými účastníky summitů jsou nejrespektovanější čeští architekti, například Eva Jiřičná, Josef Pleskot, Zdeněk Fránek, Pavel Hnilička a další. V uplynulém období se summitů účastnily i takové přední osobnosti světové architektury jako Sou Fujimoto, Elizabeth Diller, Ian Ritchie a další.

Ke stažení

Odběr novinek SAR
Novinky na Váš e-mail