ZÁZNAM Z KONFERENCE 19. 9. 2018

Přehled akcí v oboru

 • 14. 11. 2018 Jak se staví na cizím?, HubHub, Na Příkopě 14, Praha 1
 • 19. 11. 2018 Slavnostní galavečer spojený s vyhlášením výsledků 3. ročníku České ceny za architekturu 2018, Forum Karlín, Praha
 • 20. 11. 2018 Česká cena za architekturu - vernisáž, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
 • 21. 11. 2018 Nemovitosti v on-line prostředí, Czech Photo Centre, Seydlerova 2835/4, Praha 13
 • 28. - 29. 11. 2018 40. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2018, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 95
 • 29. 11.– 30. 11. 2018 Architektura v perspektivě 2018 - Architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století, konference, VŠ báňská – Technická univerzita, Ostrava
 • 29. 11. 2018 OTTA (Otevřený think tank architektů): veřejný zájem v územním plánování, kancelář ČKA, Josefská 34/6, Praha 1
Další akce

Výběr zajímavostí

Další zajímavosti

O co nám jde

Cílem sdružení je podpořit pozitivní a dynamický stavební rozvoj v České republice, a to s respektem k životnímu prostředí a historickému dědictví. Úkoly sdružení jsou dva – jednak popularizace oboru a vzdělávání a jednak dosažení prorozvojové legislativy a praxe úřadů. Chceme spojovat a společně hledat správná řešení. A to ve spolupráci s dalšími odborníky z oboru, politiky a úřady. Schvalovací procesy pro novou výstavbu jsou totiž u nás extrémně zdlouhavé, zbytečně komplikované a přeregulované. To chceme změnit!

Vymýšlet a stavět nové věci je krásná práce, která posouvá celou společnost dopředu. S novou výstavbou je ale u nás bohužel spojena spousta negativistických hlasů, které se staví proti všemu novému a které tak ovlivňují názory veřejnosti, politiků i úřadů. My chceme být tím pozitivním hlasem pro kvalitní architekturu a rozvoj! Chceme pojmenovávat věci pravým jménem, diskutovat a společně hledat správná řešení problémů. A tato řešení pak jasně formulovat a jít s nimi za politiky a úřady, aby se věci mohly změnit k lepšímu.

Kdo jsme – zakládající členové

Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) je volným sdružením odborníků z oboru architektury, stavebnictví, ekonomiky a práva. Je to pracovní spojení lidí, kterým není lhostejná dlouhodobá paralýza stavebního rozvoje naší země.

Členy tohoto think-tanku pojí společný názor, že naše země nemůže žít jen ze své minulosti, ale že se musí rozvíjet, jinak se nevyhne úpadku. Proto se chtějí k problémům aktivně vyjadřovat a společně se pokusit změnit věci k lepšímu.

10 vizí a konkrétní kroky pro stavební rozvoj Prahy a ČR

KRÁTKODOBÉ CÍLE – DO 6 MĚSÍCŮ

 • Stavební úřady a instituce, které nestíhají, by měly být personálně a odborně posíleny (včetně kvalitního manažerského vedení) a pro všechna rozhodnutí a vyjádření by měly být jasné a striktně dodržované termíny
 • Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo:
  1. zjednodušit požadavky na projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení
  2. v nejasných nebo sporných věcech povolovacího procesu vydat jednoznačné metodiky a výklad legislativy s cílem dosažení maximálního sjednocení a předvídatelnosti rozhodování stavebních úřadů
  3. zajistit mezirezortně odsouhlasený věcný záměr rekodifikace stavebního práva a prosazovat potřebné novely stávajícího stavebního zákona a dalších předpisů
  4. připravit detailní plán plné digitalizace procesu povolování staveb
 • Praha by měla:
  1. aktivně prosazovat změny současného územního plánu (zejména u brownfieldů) a odstranit nadbytečné stavební uzávěry brzdící konkrétní připravované projekty
  2. zpracovat koncepci centrálního pražského stavebního úřadu pro větší stavby a zahájit kroky k ustavení tohoto úřadu
  3. revidovat svou koncepci prioritních staveb a plán investic
  4. vyhlásit velkou mezinárodní architektonickou soutěž na moderní koncertní budovu

STŘEDNĚDOBÉ CÍLE – DO 1 AŽ 2 LET

 • Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo:
  1. postupně novelizovat všechny ty předpisy stavebního práva, kde to bude možné
  2. připravit paragrafové znění nového stavebního zákona
  3. v postupových krocích zavádět plnou digitalizaci procesu povolování staveb
  4. provést revizi technických norem ve stavebnictví a sjednotit přehled závazných norem pro jednotlivé typy staveb
 • Praha by měla:
  1. zřídit centrální pražský stavební úřad pro velké stavby, který by zároveň metodicky vedl stávajících 22 místních stavebních úřadů
  2. dále pokračovat ve změnách stávajícího územního plánu a projednávání nového územního plánu

DLOUHODOBÉ CÍLE – DO 4 LET

 • Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo zajistit celkovou moderní rekodifikaci stavebního práva
 • Praha by měla zajistit schválení nového progresivního územního plánu

Činnost a aktivity sdružení jsou financovány z transparentních příspěvků dárců. Mezi přispěvateli je největší rezidenční stavitel Central Group, přední dodavatel koupelen, kuchyní a interiérů ProCeram, přední dodavatel podlah a interiérů Barkotex. Konference sdružení sponzoruje nadnárodní poradenská společnost KPMG.