Po Summitu architektury a rozvoje má SAR další velké plány i v druhém roce své existence

Praha, 13. 3. 2019 – Na Summitu architektury a rozvoje se v Obecním domě setkají 28. března významní představitelé státní správy a samosprávy s předními odborníky a podnikateli, kterým není lhostejný rozvoj hlavního města a celé země. Jde o další velkou konferenci, kterou pořádá Sdružení pro architekturu a rozvoj, tentokrát za skutečně hvězdné účasti architektů z ČR i ze světa. Za rok od svého založení sdružení stihlo mnoho: uspořádat dvě velké konference a připravit třetí, zorganizovat dva menší pracovně laděné kulaté stoly, ukázat odborné veřejnosti pozitivní příklad ze zahraničí při cestě do HafenCity v Hamburku a poukázat na další témata, která obor tíží. Především se ale sdružení podařilo iniciovat diskusi, která v konečné fázi vedla k tomu, že neradostnou problematiku nekonečné délky stavebního řízení nyní stát i město začínají řešit.

Summit architektury a rozvoje se uskuteční 28. března v Obecním domě. Je určen pro 200 předních představitelů veřejné správy a odborné veřejnosti. Na první blok o tom, jak si stojí Praha a co chystá stát především v legislativní oblasti, naváže architektonická část, kde promluví kromě výrazných českých architektů světové hvězdy, jako Sou Fujimoto (Japonsko), Ian Ritchie (Velká Británie) nebo Eva Jiřičná. Pro ty, kteří chtějí diskutovat do hloubky o hlavních principech přelomového stavebního zákona, který by nebyl možný bez digitalizace stavebního řízení, je učen odborný seminář v gesci právní kanceláře Havel & Partners a Martina Kupky, místopředsedy poslaneckého Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Dvě úspěšné konference daly základ největšímu pravidelnému setkávání odborníků

Summit by měl přinést nové myšlenky a inspirace, otevřít bolavá témata města a zároveň by měl sloužit jako platforma pro debatu expertů nad koncepty a kroky, které chystá politická reprezentace. Společná hledání řešení problémů to byl ostatně jeden z cílů, který si zakladatelé vytkli přesně před rokem, kdy Sdružení pro architekturu a rozvoj vzniklo. Poprvé se podařilo uspořádat takové setkání s podtitulem Potřebuje Praha moderní architekturu? A chceme výškové stavby? loni na konci května v Rezidenci pražského primátora. Akce se uskutečnila pod záštitou tehdejší primátorky Adriany Krnáčové.

Hosté konference, mezi kterými nechyběla Eva Jiřičná, rakouský urbanista Rudolf Zunke nebo holandský architekt Pero Puljiz a představitelé ministerstva pro místní rozvoj či pražského Institutu plánování a rozvoje, se shodli, že Praze chybí moderní ikonické stavby od předních domácích i zahraničích architektů. Z výzkumu veřejného mínění, který zadalo sdružení, potom vyplynulo, že Tančící dům, jako jediný viditelný zástupce soudobé architektury v Praze nestačí. Podobné stavby v metropoli postrádají i její obyvatelé, kteří s nostalgií vzpomínají na návrh Kaplického knihovny.

Tradici konferencí v Obecním domě následně založil zářijový summit 10 vizí a konkrétní kroky pro stavební rozvoj Prahy a ČR, kde se v předvolební zjitřené atmosféře setkali politici, kteří se ucházeli o křeslo primátora, s experty z oboru. Členové SAR kandidátům představili klíčový dokument 10 vizí a konkrétní kroky pro stavební rozvoj Prahy a ČR, který je ze strany odborníků návodem pro politiky a úřady, jak podpořit pozitivní stavební rozvoj.

V pololetním cyklu, vždy v březnu a září, bude nyní sdružení pořádat Summity architektury a rozvoje ke zhodnocení toho, co se za uplynulé období pro podporu stavebního rozvoje povedlo a nepovedlo a jaké kroky jsou důležité pro další období.

Inspirovat se pozitivními příklady ze zahraničí

Architekt a člen SAR Josef Pleskot na poslední konferenci promluvil o tom, kde by mohl stát nový moderní koncertní sál a co by Praze přinesl. Za konkrétním příkladem Labské filharmonie členové SAR vycestovali o dva měsíce později s novináři do Hamburku. V nové moderní části HafenCity, jíž se stala slavná Elbphilharmonie ikonou, se přesvědčili i o tom, jak se může obří brownfield změnit v příjemnou městskou čtvrť s mixem všech funkcí.

HafenCity je provedl původem slovenský urbanista Peter Gero, který přestavbu přístavu 12 let řídil. O svých zkušenostech promluví i na nadcházejícím březnovém summitu. Pro Prahu to bude o to aktuálnější, protože přesně takové nové moderní čtvrti by mohly vyrůst i v našem hlavním městě. Velikost nevyužívaných brownfieldů uvnitř města totiž dosahuje rozměrů tří stovek Václavských náměstí.

SAR přináší náměty politikům a ti nacházejí s odborníky společnou řeč

Nová filharmonie na Vltavské, jejíž výstavbu SAR podporuje, se stala jedním z témat, jež si vzali někteří politici za své. Stejně tak myšlenky jednoho centrálního stavebního úřadu a urychlení prioritních změn územního plánu, které by mohly zkrátit katastrofální dobu povolování a přispět tak řešení bytové krize, se staly běžnou součástí slovníku politiků. Upozorňování na to, že dotčené orgány běžně nedodržují správní lhůty, zase našlo odezvu u ministerstva pro místní rozvoj, které kromě toho, že vytvořilo věcný záměr revolučního stavebního zákona, navrhlo rychlou novelu toho stávajícího s fikcí souhlasu.

Těmto a dalším tématům, která by mohla přispět k rozvoji města a státu, se věnovali členové SAR i v rámci menších a odborněji zaměřených konferencí a kulatých stolů, které uspořádali také ve spolupráci s dalšími profesními organizacemi v průběhu prvního roku své existence. Stejnou ambici má SAR i pro další rok s tím, že se na podzim chystá uspořádat další velký Summit architektury a rozvoje, který by po půl roce reflektoval další pokroky v oboru.