Potřebuje Praha moderní architekturu a výškové stavby?

Nad problémy hlavního města ustrnulého v rozvoji a postrádajícího soudobou opravdu velkou či ikonickou architekturu diskutovali představitelé Prahy, Ministerstva pro místní rozvoj, tuzemští přední architekti a urbanisté s kolegy ze zahraničí na konferenci „Potřebuje Praha moderní architekturu? A Chceme výškové stavby?“.

Setkání našich odborníků se zástupci Vídně a architekty z Londýna nebo Amsterdamu uspořádalo Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) ve spolupráci s městem Prahou a pod záštitou primátorky Adriany Krnáčové ve středu, 30. května v Rezidenci primátorky.

Ukázalo se, že západní metropole řešily nebo řeší podobné výzvy – například nedostatek bytů nebo přístup k výškové zástavbě – jaké má Praha před sebou.

O konferenci

Patří do Prahy moderní architektura? A chceme zde výškové stavby? To je hlavní téma konference, kterou pořádá Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) 30. května v Rezidenci primátorky v Praze. Dozvíte se, jak na problematiku moderní architektury a třeba i výškových staveb nahlíží aktuální verze Metropolitního plánu. Budou představena rozvojová území a brownfieldy, kde je možné nové stavby realizovat. Konference odpoví i na otázku, jak je na tom metropole z hlediska hustoty osídlení a zdali by se mělo stavět uvnitř města, nebo by se měla Praha dál rozrůstat okrajových částí. Nebudou chybět ani významné zahraniční osobnosti včetně architektky Evy Jiřičné, které nám ukáží, zdali je možné se inspirovat dobrými příklady v zahraničí.

Program

8:30 - 9:00Registrace účastníků
9:00 - 10:301. blok: Adriana Krnáčová, Renáta Pintová Králová, Marcela Pavlová, Ondřej Boháč, Roman Koucký, Dušan Kunovský
10:30 - 11:00Coffee break
11:00 - 12:302. blok: Eva Jiřičná, Josef Pleskot, Pavel Hnilička, Jan Sedlák, Rudolf Zunke, Pero Puljiz
12:30 - 13:30Oběd
13:30Tisková konference

Hlavní hosté:

Příklad Londýna, kam se vyvinul za dobu působení Evy Jiřičné a chybí Praze moderní výšková dominanta?

Eva Jiřičná foto

Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná – architektka a designérka
Vystudovala architekturu na ČVUT v Praze a AVU v ateliéru Jaroslava Fragnera. V roce 1968 odjela na stáž do Londýna a od té doby žije ve Velké Británii. Je držitelkou Řádu Britského impéria za design. Vlastní dvě architektonická studia. Mezi její nejvýznamnější projekty patří Nová oranžerie Královské zahrady na Pražském hradě, interiéry luxusních londýnských butiků a několik budov Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Moderní výstavba v Praze

Josef Pleskot foto

Ing. arch. Josef Pleskot – architekt
Od poloviny 90. let 20. století patří mezi nejznámější a nejrespektovanější české tvůrce, za své realizace získal řadu ocenění a jeho stavby pravidelně reprezentují českou architekturu v mezinárodních přehlídkách. Od roku 1991 vede v pražských Holešovicích vlastní architektonickou kancelář AP ATELIER. V roce 2009 byl v odborné anketě organizované časopisem Reflex zvolen nejvýznamnější osobností české architektury dvacetiletí 1990–2009. V roce 2014 získal titul „Architekt roku“, a to především za unikátní revitalizaci postindustriální čtvrti Dolní oblasti Vítkovic.

Zahušťování města

Pavel Hnilička foto

Ing. arch. Pavel Hnilička – architekt, urbanista
Vystudoval Fakultu architektury ČVUT a postgraduální studium na ETH Zürich. Zabývá se návrhy a realizací staveb a v posledních letech se intenzivně věnuje urbanismu a zpracovává regulační a územní plány měst a obcí. Je autorem knihy Sídelní kaše - Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů. Pracoval pro Útvar rozvoje hl. m. Prahy na tzv. Pražských stavebních předpisech jako vedoucí pracovní skupiny.

Jak zrychlí a zjednoduší schvalovací procesy připravovaný nový Stavební zákon

Marcela Pavlová foto

Ing. Marcela Pavlová - náměstkyně ministryně pro místní rozvoj
Absolventka Českého vysokého učení technického, obor pozemní stavby. Od roku 2007 ředitelka odboru stavebního řádu MMR ČR, kdy se podílela na legislativní přípravě novely stavebního zákona a prováděcích předpisů. Od července 2017 náměstkyně pro řízení sekce stavebního práva na MMR ČR. 

Kde se má v Praze stavět soudobá architektura – rozvojová území, brownfieldy

Ondřej Boháč foto

Mgr. Ondřej Boháč – ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, poté působil v občanském sdružení Oživení. V letech 2006 až 2010 pracoval jako koordinátor GIS dat v Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Od roku 2011 by poradcem prvního náměstka primátora a o dva roky později se stal ředitelem odboru kancelář primátora. Od roku 2015 působil jako zástupce ředitele Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Jak se k moderní architektuře a výškové výstavbě staví metropolitní plán?

Roman Koucký foto

Prof. Ing. arch. Roman Koucký – vedoucí Kanceláře Metropolitního plánu Prahy
Český architekt, urbanista a pedagog. Zabývá se také problematikou územního plánování, je autorem několika územních a regulačních městských plánů. Od roku 2012 je vedoucím Kanceláře metropolitního plánu, kde se svým týmem zpracovává návrh Metropolitního plánu hlavního města

Co se stane, když chce město stavět do výšky

Rudolf Zunke foto

Ing. Mag. Rudolf Zunke/Vídeň – Urbanista vídeňské radnice a architekt
Urbanista vídeňské radnice a architekt. Po absolvování univerzity se Rudolf Zunke stal urbanistou na vídeňské radnici. Zastupuje zájmy Vídně vůči UNESCO a dalších podobných mezinárodních institucí.

Jak se moderní a výšková výstavba prosazuje ve světě?

Pero Puljiz foto

Pero Puljiz
Vystudoval na architektonické fakultě Záhřebské univerzity v Chorvatsku. Je spoluautorem ikonické radnice v Hardenbergu na východě Nizozemska a podílel se například i na plánu rozvoje města Vlasika nedaleko Moskvy. Od počátku roku 2009 je členem Dutch Green Building Council, která se zabývá udržitelností holandských měst.

Představení Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) a průzkumu veřejného mínění ohledně pražské architektury a rozvoje

Renáta Pintová Králová foto

Ing. Renáta Pintová Králová – odbornice na stavební legislativu
Absolvovala Fakultu stavební ČVUT Praha. Je členkou České společnosti pro stavební právo a zabývá se poradenskou činností v oblasti stavební legislativy. Působila také jako členka komise Rady hl. m. Prahy pro dokončení návrhu Metropolitního plánu. Je spoluautorkou tzv. Pražských stavebních předpisů.

Plán správy a nakládání s památkou Světového dědictví

Jan Sedlák foto

Ing. arch. Jan Sedlák – Autorizovaný architekt
Absolvent fakulty architektury ČVUT kde dnes také vede samostatný ateliér v Ústavu navrhování a přednáší na Ústavu urbanismu. Zabývá se urbanistickou tvorbou, dominantně se zaměřením na regeneraci a památkovou ochranu měst.

Problematika prosazení unikátních staveb z pohledu největšího rezidenčního stavitele

Dušan Kunovský foto

Mgr. Dušan Kunovský LL.M. – stavitel
Vystudoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze a následně pak Cambridge University v Anglii, kde získal prestižní stipendium Prince Charlese. Po studiu se věnoval právní praxi se zaměřením na nemovitosti a následně vstoupil do oblasti developmentu. Nejdříve se věnoval rozvoji pozemků, později rodinným domům a nyní se specializuje na bytové projekty. Dnes je jeho firma CENTRAL GROUP jednoznačně největším rezidenčním stavitelem v zemi.

Registrace

Je nám líto, ale kapacita konference byla naplněna a v tuto chvíli již není možné se registrovat.
Děkujeme za Váš zájem.

Odběr novinek SAR
Novinky na Váš e-mail