Záznam z konference 19. 9. 2018

O konferenci

Odbornou konferenci 10 vizí a konkrétní kroky pro stavební rozvoj Prahy a ČR uspořádalo Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR). Členy tohoto think-tanku pojí společný názor, že naše země nemůže žít jen ze své minulosti, ale že se musí rozvíjet, jinak se nevyhne úpadku. Proto se chtějí k problémům aktivně vyjadřovat a společně se pokusit změnit věci k lepšímu. Na konferenci proto byly představeny konkrétní vize pro stavební rozvoj Prahy a ČR, na kterých se podíleli přední odborníci z oboru architektury, stavebnictví a developmentu.

Cílem SAR je podpořit pozitivní a dynamický stavební rozvoj v České republice, a to s respektem k životnímu prostředí a historickému dědictví. Úkoly sdružení jsou dva – jednak popularizace oboru a vzdělávání a jednak dosažení prorozvojové legislativy a praxe úřadů. SAR chce spojovat a společně hledat správná řešení. A to ve spolupráci s dalšími odborníky z oboru, politiky a úřady.

Konference se konala ve středu 19. září 2018 v reprezentativních prostorách několika spojených sálů Obecního domu v Praze. Akce byla určena pro zhruba 200 zvaných vedoucích představitelů z řad odborné veřejnosti - politiků (poslanců, senátorů a stávajících i kandidujících zastupitelů HMP a jednotlivých pražských městských částí), vedoucích úřadů, zástupců profesních sdružení, architektů, stavebních firem, investorů, ekonomů, právníků, konzultantů a dalších předních odborníků z oboru. Moderátorem konference byl Jakub Železný z České televize.

Program

8:00 - 9:00Registrace, gurmánský snídaňový raut, možnost prohlídky unikátních a pro veřejnost běžně nepřístupných sálů Obecního domu
9:00 - 10:30BLOK 1 (Sladkovského sál)
 •  Marcela Pavlová - náměstkyně ministryně pro místní rozvoj
 •  Ondřej Boháč - ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy
 •  Členové SAR představí "10 vizí a konkrétní kroky pro stavební rozvoj Prahy a ČR"
 – Josef Pleskot - architekt
 – Pavel Hnilička - architekt, urbanista
 – Dušan Kunovský - šéf rezidenčního stavitele Central Group
 – Pavel Kliment - ekonom a partner KPMG
10:30 - 11:00Coffee break
11:00 - 12:30BLOK 2 (Sladkovského sál)
 •  Prezentace plánů rozvoje Prahy jednotlivými kandidáty na primátora
 – Petr Stuchlík (ANO)
 – Jiří Pospíšil (Spojené síly pro Prahu)
 – Bohuslav Svoboda (ODS)
 – Jakub Landovský (ČSSD)
 – Zdeněk Hřib (Piráti)
 – Jan Čižinský (PRAHA SOBĚ)
 •  Diskuse
12:30 - 13:30Gurmánský obědový raut a neformální pokračování diskuse

Na konferenci vystoupili:

Ing. Marcela Pavlová - náměstkyně ministryně pro místní rozvoj

Marcela Pavlová

Absolventka Českého vysokého učení technického, obor pozemní stavby. Od roku 2007 ředitelka odboru stavebního řádu MMR ČR, kdy se podílela na legislativní přípravě novely stavebního zákona a prováděcích předpisů. Od července 2017 náměstkyně pro řízení sekce stavebního práva na MMR ČR.


Prezentace Marcely Pavlové ke stažení zde.

Mgr. Ondřej Boháč – ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy

Ondřej Boháč

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, poté působil v občanském sdružení Oživení. V letech 2006 až 2010 pracoval jako koordinátor GIS dat v Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Od roku 2011 by poradcem prvního náměstka primátora a o dva roky později se stal ředitelem odboru kancelář primátora. Od roku 2015 působil jako zástupce ředitele Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Prezentace Ondřeje Boháče ke stažení zde.

Ing. arch. Josef Pleskot – architekt

Josef Pleskot

Od poloviny 90. let 20. století patří mezi nejznámější a nejrespektovanější české tvůrce, za své realizace získal řadu ocenění a jeho stavby pravidelně reprezentují českou architekturu v mezinárodních přehlídkách. Od roku 1991 vede v pražských Holešovicích vlastní architektonickou kancelář AP ATELIER. V roce 2009 byl v odborné anketě organizované časopisem Reflex zvolen nejvýznamnější osobností české architektury dvacetiletí 1990 - 2009. V roce 2014 získal titul „Architekt roku“, a to především za unikátní revitalizaci postindustriální čtvrti Dolní oblasti Vítkovic.

Prezentace Josefa Pleskota ke stažení zde.

Ing. arch. Pavel Hnilička – architekt, urbanista

Pavel Hnilička

Vystudoval Fakultu architektury ČVUT a postgraduální studium na ETH Zürich. Zabývá se návrhy a realizací staveb a v posledních letech se intenzivně věnuje urbanismu a zpracovává regulační a územní plány měst a obcí. Je autorem knihy Sídelní kaše - Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů. Pracoval pro Útvar rozvoje hl. m. Prahy na tzv. Pražských stavebních předpisech jako vedoucí pracovní skupiny.

Prezentace Pavla Hniličky ke stažení zde.

Mgr. Dušan Kunovský LL.M. – šéf rezidenčního stavitele Central Group

Dušan Kunovský

Vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze a také na Cambridge University v Anglii, kde získal prestižní stipendium prince Charlese a právní titul Master of Laws. Po studiu se věnoval právní praxi se zaměřením na nemovitosti a následně vstoupil do oblasti developmentu. V posledních letech se zaměřuje hlavně na rozvoj velkých rezidenčních projektů na brownfieldech ve spolupráci s předními architekty. Jeho firma CENTRAL GROUP je dlouhodobě největším rezidenčním stavitelem v zemi.

Prezentace Dušana Kunovského ke stažení zde.

Ing. Pavel Kliment - ekonom a partner KPMG

Pavel Kliment

Vystudoval vysokou školu ekonomickou v Praze. Je partnerem zodpovědným za sektor nemovitostí a stavebnictví v nadnárodní poradenské společnosti KPMG a klíčovým členem skupiny odborníků zaměřujících se na tento sektor v KPMG ve střední a východní Evropě. Je certifikovaný auditor a člen Komory auditorů České republiky a certifikovaný účetní v USA (CPA). V letech 2003 - 2005 pracoval v KPMG Detroit. Je členem dozorčí rady Asociace pro rozvoj trhu a nemovitostí.

Prezentace Pavla Klimenta ke stažení zde.

Ing. Petr Stuchlík (ANO)

Petr Stuchlík

Vystudoval management na Vysoké škole ekonomické v Praze a marketing na Erasmus Universiteit Rotterdam/RSM. V dubnu 2000 spoluzakládal Fincentrum. V letech 2002 – 2006 pracoval také ve vedení společnosti MAFRA. Je členem představenstva Fincentrum a.s. (Česká republika) a Fincentrum a.s. (Slovenská republika).

JUDr. Jiří Pospíšil (Spojené síly pro Prahu)

Jiří Pospíšil

Vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 2014 je poslancem Evropského parlamentu za TOP 09, od roku 2017 člen této strany a také její předseda. V minulosti zastával úřad ministra spravedlnosti, nejdříve v letech 2006 – 2009, a opět mezi roky 2010 – 2012. Od prosince 2012 do srpna 2013 byl místopředsedou Poslanecké sněmovny. Je předsedou správní rady Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových.

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. (ODS)

Bohuslav Svoboda

Absolvent Lékařské fakulty hygienické UK v Praze v oboru gynekologie a porodnictví. V letech 2010 – 2013 zastával post primátora hlavního města Prahy – nejprve v koalici občanských demokratů s ČSSD a později s TOP 09. Na podzim roku 2013 byl zvolen poslancem PČR. Od roku 2014 je nadále pražským zastupitelem a zasedá rovněž v Zastupitelstvu MČ Praha 2.

PhDr. Mgr. Jakub Landovský, Ph.D. (ČSSD)

Jakub Landovský

Vystudoval Institut politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni. Působil např. jako asistent Jiřího Dienstbiera st. během jeho angažmá v OSN, byl společníkem v několika firmách, vyučuje na státních i soukromých vysokých školách. Je členem České advokátní komory a Rady pro mezinárodní vztahy. Od roku 2015 pracuje jako náměstek ministra obrany.

MUDr. Zdeněk Hřib (Piráti)

Zdeněk Hřib

Vystudoval obor všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2012 je ředitelem obecně prospěšné společnosti Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví. V lednu 2018 se stal za Piráty členem Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Členem strany je od dubna 2017, od května 2016 je u Pirátů garantem v oblasti zdravotnictví.

Mgr. Jan Čižinský (PRAHA SOBĚ)

Jan Čižinský

Absolvent politologie a mezinárodních vztahů na FSV Univerzity Karlovy v Praze a historie a latiny na FF UK. Od roku 2003 je členem KDU-ČSL, za níž ještě jako nestraník kandidoval od roku 1998 ve všech komunálních volbách, později také ve volbách do Parlamentu ČR. Rok působil jako poradce ministra pro místní rozvoj. V roce 2013 byl organizátorem referenda v Praze 7 za nepředraženou radnici. V roce 2014 kandidoval za PRAHA 7 SOBĚ do Zastupitelstva MČ Praha 7, byl zvolen a následně se stal starostou městské části. Rovněž byl zvolen zastupitelem hl. m. Prahy.

PhDr. Jakub Železný - moderátor

Jakub Železný