Klíčový dokument s názvem 10 vizí a konkrétní kroky pro stavební rozvoj Prahy a ČR, který před nedávnem vydalo Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR), představuje ze strany odborníků návod pro politiky a úřady, jak podpořit pozitivní stavební rozvoj. V pololetním cyklu, vždy na jaře a na podzim, bude nyní sdružení pořádat pro klíčové představitele veřejné i soukromé sféry Summity architektury a rozvoje. Letos se jarní summit konal 28. března v pražském Obecním domě za účasti předních odborníků z oboru i politiků a především těch nejslavnějších architektů z ČR i ze světa. Hlavní hvězdou byl světoznámý japonský architekt Sou Fujimoto. Summit moderoval Jakub Železný z České televize a akce byla on-line přenášena na www.arch-rozvoj.cz, kde jsou o summitu i sdružení všechny informace včetně reportáží a rozhovorů s vystupujícími a také důležité dokumenty ke stažení.

Reportáž ze summitu

Video o stavebním rozvoji

Záznam summitu

Co se povedlo, co nepovedlo
a co je potřeba udělat?

POLOLETNÍ PŘEHLED
JARO – LÉTO 2019
Česko je zcela paralyzováno byrokracií, v mezinárodním srovnání se propadá stále níže a nedaří se povolovat ani veřejně prospěšné stavby
Jediným východiskem z legislativní pasti je celková a progresivní rekodifikace stavebního práva a digitalizace povolování
Cílem nového stavebního zákona je zjednodušení a zrychlení schvalování, větší předvídatelnost rozhodnutí a omezení byrokracie
Nutná komplexní rekodifikace musí přinést změnu desítek provázaných zákonů a je třeba k ní přistupovat jako k celku, jen tak může platit již za dva roky
Velmi přínosné jsou novely o společném řízení a fikci souhlasu, ale od ministerstva zatím chybí vyhláška zjednodušující dokumentaci pro povolování
Nové vedení Prahy se vyjadřuje zatím prorozvojově, ale na konkrétní kroky k lepšímu metropole stále čeká a byla by škoda promarnit další čtyři volební roky
Zásadním problémem vedení Prahy je neschopnost se domluvit na zřízení centrálního stavebního úřadu, který by řešil celoměstsky významné stavby
V Praze je absolutně nezbytné provádět změny územního plánu zejména na brownfieldech a ty, které řeší problémy dopravy a dostupnosti bydlení by měly mít jednoznačnou prioritu
Připravované plány vedení Prahy pro novou bytovou politiku a zřízení městské investorské organizace se nesmí stát „černou dírou“ na veřejné peníze
Architektonická soutěž na moderní koncertní budovu je pro Prahu obrovskou příležitostí přivést do metropole skutečné špičky světové architektury
Kvalitní architektura a transparentní prezentace připravovaných projektů mohou zásadně pomoci pozitivnímu vnímání potřeby stavebního rozvoje
Stavební rozvoj je také ve velkém ekonomickém zájmu země, například za každý prodaný byt v Praze stát získává na daních kolem 1 milionu korun

Prospekt ke stažení

Galerie

Program

8:30 - 9:00Prezence účastníků, občerstvení, možnost prohlídky pro veřejnost běžně nepřístupných sálů a salónků Obecního domu
9:00 - 11:00BLOK 1 – Sladkovského sál
 Kam směřuje stavební rozvoj Prahy a ČR půl roku po volbách?
 • Marcela Pavlová – náměstkyně ministryně pro místní rozvoj pro řízení sekce výstavby a veřejného investování
 • Hana Marvanová – radní pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení
 • Petr Hlaváček – 1. náměstek primátora a radní HMP pro územní rozvoj a územní plán
 • Ondřej Boháč – ředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR Praha)
 • Dušan Kunovský – předseda představenstva Central Group, člen SAR
 • Pavel Kliment – partner KPMG, člen SAR
 • Jiří Nouza – prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
11:00 - 11:30Coffee break
11:30 - 13:30BLOK 2 – Sladkovského sál
 Jak se vyvíjí současná architektura v ČR a ve světě?
 Vystupující architekti z ČR:
 • Josef Pleskot – architekt, člen SAR
 • Pavel Hnilička – urbanista a architekt, člen SAR
 • Zdeněk Fránek – architekt, člen SAR
 • Ladislav Lábus – architekt, děkan Fakulty architektury ČVUT
 Vystupující zahraniční architekti připravující nové projekty v Praze:
 • Eva Jiřičná – česko-britská architektka
 • Sou Fujimoto – japonský architekt
 • Ian Ritchie – britský architekt
 • Peter Gero – německý urbanista
 • Ed Clark – zástupce britského architektonického ateliéru ARUP
13:30 - 14:30Gurmánský obědový raut a networking
– Grégrův a Palackého sál
14:30 - 15:30DOPLŇKOVÝ BLOK 3 – Sladkovského sál
 Nový stavební zákon. Metropolitní plán. Digitalizace stavebního řízení
 • Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj (MMR)
 Ing. Vladimír Voldřich – zástupce ředitele Odboru územního plánování
 Ing. Žanet Hadžić – Odbor stavebního řádu
 • Martin Kupka – místopředseda poslaneckého Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj
 • Roman Koucký – vedoucí Kanceláře Metropolitního plánu Prahy

Vystupující:

Marcela Pavlová – náměstkyně ministryně pro místní rozvoj

Marcela Pavlová

Absolventka Českého vysokého učení technického, obor pozemní stavby. Od roku 2007 ředitelka odboru stavebního řádu MMR ČR, kde se podílela na legislativní přípravě novely stavebního zákona a prováděcích předpisů. Od července 2017 náměstkyně pro řízení sekce stavebního práva na MMR ČR.

Hana Marvanová – radní pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení

Hana Marvanová

Hana Marvanová je česká právnička a politička, která byla členkou České národní rady i Poslanecké sněmovny PČR. V letech 2001 až 2002 byla předsedkyně politické strany US-DEU. V roce 2014 byla po několik měsíců náměstkyní ministryně spravedlnosti Heleny Válkové. Loni na podzim byla zvolena do zastupitelstva hlavního města Prahy a od listopadu je radní města.

Petr Hlaváček – architekt, radní pro oblast územního rozvoje a územního plánu Prahy

Petr Hlaváček

Petr Hlaváček je český architekt a urbanista, v letech 2015 až 2016 působil jako ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Od roku 2018 je zastupitelem na pražském Magistrátu za uskupení Spojené síly pro Prahu. Zároveň je prvním náměstkem primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu.

Ondřej Boháč – ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Ondřej Boháč

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, poté působil v občanském sdružení Oživení. V letech 2006 až 2010 pracoval jako koordinátor GIS dat v Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Od roku 2011 byl poradcem prvního náměstka primátora a o dva roky později se stal ředitelem odboru kanceláře primátora. Od roku 2015 působil jako zástupce ředitele Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Dušan Kunovský – předseda představenstva Central Group, člen SAR

Dušan Kunovský

Vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze a také na Cambridge University v Anglii, kde získal prestižní stipendium prince Charlese a právní titul Master of Laws. Po studiu se věnoval právní praxi se zaměřením na nemovitosti a následně vstoupil do oblasti developmentu. V posledních letech se zaměřuje hlavně na rozvoj velkých rezidenčních projektů na brownfieldech ve spolupráci s předními architekty. Jeho firma CENTRAL GROUP je dlouhodobě největším rezidenčním stavitelem v zemi.

Pavel Kliment – partner KPMG, člen SAR

Pavel Kliment

Vystudoval vysokou školu ekonomickou v Praze. Je partnerem zodpovědným za sektor nemovitostí a stavebnictví v nadnárodní poradenské společnosti KPMG a klíčovým členem skupiny odborníků zaměřujících se na tento sektor v KPMG ve střední a východní Evropě. Je certifikovaný auditor a člen Komory auditorů České republiky a certifikovaný účetní v USA (CPA). V letech 2003 až 2005 pracoval v KPMG Detroit. Je členem dozorčí rady Asociace pro rozvoj trhu a nemovitostí.

Jiří Nouza – prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Jiří Nouza

Vystudoval VŠE v Praze. Po období podnikání začal působit na ministerstvu financí a později na ministerstvu dopravy. Od roku 2010 byl zastupitelem hlavního města Prahy. V letech 2013 a 2014 náměstkem primátora. Od začátku letošního roku se stal prezidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Josef Pleskot – architekt, člen SAR

Josef Pleskot

Od poloviny 90. let 20. století patří mezi nejznámější a nejrespektovanější české tvůrce, za své realizace získal řadu ocenění a jeho stavby pravidelně reprezentují českou architekturu v mezinárodních přehlídkách. Od roku 1991 vede v pražských Holešovicích vlastní architektonickou kancelář AP ATELIER. V roce 2009 byl v odborné anketě organizované časopisem Reflex zvolen nejvýznamnější osobností české architektury dvacetiletí 1990 - 2009. V roce 2014 získal titul „Architekt roku“, a to především za unikátní revitalizaci postindustriální čtvrti Dolní oblasti Vítkovic.

Pavel Hnilička – architekt a urbanista, člen SAR

Pavel Hnilička

Vystudoval Fakultu architektury ČVUT a postgraduální studium na ETH Zürich. Zabývá se návrhy a realizací staveb a v posledních letech se intenzivně věnuje urbanismu a zpracovává regulační a územní plány měst a obcí. Je autorem knihy Sídelní kaše: Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů. Pracoval pro Útvar rozvoje hl. m. Prahy na tzv. Pražských stavebních předpisech jako vedoucí pracovní skupiny.

Zdeněk Fránek – architekt, člen SAR

Zdeněk Fránek

Je současný brněnský architekt a vysokoškolský pedagog. Roku 1989 založil ateliér Fránek Architects. Habilitoval v roce 2008 na AVU v Praze, v roce 2011 absolvoval profesorské řízení na VŠUP Praha. Od roku 2005 vede ateliér na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, kde byl zvolen v roce 2012 děkanem fakulty.

Ladislav Lábus – architekt, děkan Fakulty architektury ČVUT

Ladislav Lábus

Architekt a pedagog působící od roku 1990 na FA ČVUT. V roce 1991 založil ateliér Lábus AA. Věnuje se navrhování občanských a bytových staveb, interiérů i urbanismu. V roce 1993 byl jmenován vedoucím Ústavu navrhování III na Fakultě architektury ČVUT v Praze a o téměř deset let později byl tamtéž jmenován profesorem. V roce 2014 získal cenu Ministerstva kultury za architekturu.

Eva Jiřičná – česko-britská architektka

Eva Jiřičná

Vystudovala architekturu na ČVUT v Praze a AVU v ateliéru Jaroslava Fragnera. V roce 1968 odjela na stáž do Londýna a od té doby žije ve Velké Británii. Je držitelkou Řádu Britského impéria za design. Vlastní dvě architektonická studia. Mezi její nejvýznamnější projekty patří Nová oranžerie Královské zahrady na Pražském hradě, interiéry luxusních londýnských butiků, soukromé rezidence, hotel Josef v Praze a několik budov Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Sou Fujimoto – japonský architekt

Sou Fujimoto

Rodák z ostrova Hokaido promoval na Tokijské univerzitě a v roce 2000 založil své vlastní studio – Sou Fujimoto Architects. Jeho práce oslovuje nejen odborníky z architektonické obce, ale i širší veřejnost. Je známý především neotřelou prací s prostorem, ke kterému ho podle jeho vlastních slov inspiroval Albert Einstein s jeho teorií relativity.

Ian Ritchie – britský architekt

Ian Ritchie

Po vystudování Univerzity Johna Moorese v Liverpoolu studoval urbanistiku v Japonsku a nakonec graduoval na londýnské Westminsterské univerzitě. Ritchie v roce 1981 založil Ian Ritchie Architects a téhož roku se spolu s Petrem Ricem a Martinem Francisem stal zakládajícím členem inženýrské firmy Rice Francis Ritchie.

Peter Gero – německý urbanista

Peter Gero

Urbanista, který do Německa emigroval z Československa v roce 1968. Třicet let pracoval pro magistrát v Hamburku. Z toho dvanáct let působil jako ředitel plánování a výstavby centrálních čtvrtí Hamburku. Stál u vzniku městské čtvrti HafenCity s množstvím zajímavých staveb od světových architektů. Nyní působí jako poradce. Je členem Rady architektů, poradního sboru libereckého primátora. V Bratislavě spolupracuje na projektu revitalizace obřích prostor u Dunaje.

Ed Clark – zástupce britského architektonického ateliéru ARUP

Ed Clark

Stavební inženýr a ředitel projekčního a architektonického ateliéru ARUP z Londýna. Do ARUPu nastoupil jako absolvent University of Leeds. Je velice uznávaným designerem díky svému přínosu ke komplexním projektům a uplatňování holistického přístupu k designu. Mezi jeho klíčové projekty patří budova Selfridges v Birminghamu a nedávno dokončená výstavní čtvrť ve V&A Museum v Londýně.

Roman Koucký – vedoucí Kanceláře Metropolitního plánu Prahy

Roman Koucký

Český architekt, urbanista a pedagog. Zabývá se také problematikou územního plánování, je autorem několika územních a regulačních městských plánů. Od roku 2012 je vedoucím Kanceláře metropolitního plánu, kde se svým týmem zpracovává návrh Metropolitního plánu hlavního města.

Martin Kupka – místopředseda poslaneckého Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Martin Kupka

Absolvoval žurnalistiku a masovou komunikaci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Nejdříve působil jako moderátor, později se přesunul do oblasti PR. Za ODS je nejen členem Poslanecké sněmovny, ale i zastupitelstva Líbeznic, kde je také starostou. V rámci parlamentního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj inicioval vznik Parlamentní skupiny pro elektronizaci stavebního řízení.