Novinky a akce sdružení

23. 5. 2018

Postavme nejdříve nový trvalý most mezi Holešovicemi a Karlínem, pak se věnujme bez vášní Libeňskému a Hlávkovu mostu

17. 5. 2018

Rozhovor se členem SAR Zdeňkem Fránkem

2. 5. 2018

Tunel přes řeku Vltavu – měsíční komentář Hany Boříkové

25. 4. 2018

Návrh Metropolitního plánu: Pro lidstvo nevíme, ale určitě velký krok pro Prahu

16. 4. 2018

Pražané chtějí nové stavby, ale ne v těsném sousedství. Dohodu je třeba hledat včas

1. 4. 2018

Jaro v Praze ve znamení podzimních voleb – měsíční komentář Hany Boříkové

29. 3. 2018

Systémová podjatost paralyzuje stavebnictví. Řešením je oddělení státní správy od samosprávy nebo zavedení „stavební policie“

14. 3. 2018

Většina Pražanů dává přednost výstavbě na brownfieldech uvnitř města

7. 3. 2018

Rozhovor s předsedkyní SAR Renátou Pintovou Královou

28. 2. 2018

Rozhovor s Josefem Pleskotem: kdy jindy, když ne teď?

27. 2. 2018

Prezentace ke vzniku SAR a průzkumu veřejného mínění

27. 2. 2018

Podpořit kvalitní architekturu a stavební rozvoj v ČR chce skupina odborníků v nově vzniklém Sdružení pro architekturu a rozvoj

27. 2. 2018

Průzkum veřejného mínění: V Praze by se mělo více stavět, hlavně na brownfieldech

19. 12. 2017

Novela stavebního zákona: Něco se podařilo, ambice zůstávají

17. 8. 2017

Bez zrychlení změn územního plánu se bytová výstavba v Praze nepohne

12. 7. 2017

Památkový zákon může zkomplikovat stavební záměry

27. 6. 2017

Praha může výstavbu odblokovat sama a rychle, stačilo by obnovit speciální stavební úřad pro velké stavby

4. 5. 2017

Sněmovnou schválená úprava stavebního zákona může zrychlit stavební řízení až na polovinu